Intervju om mobiltäckning – SwedfoneNet teknisk support

Vad menas med Täckning?

Täckning är ett begrepp som ibland används för olika saker. Det vi på Täckningskollen menar med täckning är hur bra mottagen signalstyrka som en mobiltelefon mäter. Det vill säga hur bra radiokommunikation som det är mellan nät och mobil.

Varför är täckningen viktig?

Mobiltelefoni bygger på radiokommunikation mellan mobilen och det nät som används. Har du dålig täckning så kan du ha problem med att samtalet bryts och data laddningen går långsamt

Vad avgör om man upplever en bra eller dålig mobiltäckning?

Det är flera saker som avgör om du har bra täckning eller inte. Här är exempel på faktorer som påverkar täckningen i ett mobiltelefonnät:

  1. Frekvens (ju högre frekvens desto kortare räckvidd)
  2. Antennhöjd (sändare och mottagare)
  3. Topografi (kuperat, platt)
  4. Terrängens beklädnad (träd, buskar, vatten, mosse)
  5. Hinder i vägen (hus, berg)
  6. Var du befinner dig (ute, inne, i bil)

Vilka sidor kan jag dubbelkolla mobiltäckning och hur pass mycket stämmer täckningskartorna?

Sidan, http://www.mobilinformation.com har alla nätoperatörers uppdaterade täckningskartor samlat. Det är sällan en garanti att täckningskartan visar hundra procent rätt. Detta bland annat på grund av att det är många faktorer som påverkar täckningen. (Se föregående fråga). Om man har grannar som har testat ett nät så vore det klokt i att fråga hur de upplevt nätet.

 

Annonser